วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วอดก้า Vodka

วอดก้า Vodka

เป็นโค้ดเนมสมาชิกคนหนึ่งขององค์กรชุดดำ สวมหมวกดำและแว่นดำอยู่ตลอดเวลา มักไปไหนมาไหนกับยีนเสมอ ปรากฏตัวครั้งแรกพร้อมยิน ในการทำธุรกรรมบางอย่าง ในคดีฆาตกรรมบนรถไฟเหาะ เขาเป็นคนที่ทำงานที่ไม่รอบคอบจนยินผู้เป็นลูกพี่ต้องมาแก้ไขตลอดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น